Ket Qua Xstth Nhân viên bán thời gian có trợ cấp tổn thương công nghiệp không?
Cập Nhật:2022-07-28 08:24    Lượt Xem:92

Ket Qua Xstth Nhân viên bán thời gian có trợ cấp tổn thương công nghiệp không?

You can, you know, but it, I. can'tKet Qua Xstth, you knowKet Qua Xstth, l. can't, l. can't, l.m. Vài ngày trước,Kqxs Hà Tĩnh tôi vô tình bị đóng vảy bởi một chảo dầu, và tôi muốn nộp đơn xin chữa thương cho công nghiệp, nhưng công ty nghĩ rằng tôi không phải là một công nhân to àn thời gian và không thể tận hưởng được việc này. Câu trả lời: phát biểu này của người chủ hoàn toàn sai. Công việc bán thời gian cũng là một dạng làm việc dưới hệ thống hợp đồng công nhân, nhưng nó có đặc điểm và sự linh hoạt đặc biệt của nó. Một khi đã xảy ra chấn thương công nghiệp, cô có thể được điều trị thích hợp. Nếu chủ nhân không khai báo, người làm việc có thể tự mình tuyên bố. Nó chuyển với công việc hôm nay, thành viên điểm nhận: Ân Văn Ngươi