Xsmb 7/3/2021 Sự gia tăng giá than đá đã làm cho Thiên sư mất hơn một triệu động yuka vào nửa đầu năm, và cải cách giá điện của quân đoàn sẽ giúp tăng thu
Cập Nhật:2022-07-13 08:40    Lượt Xem:90

Xsmb 7/3/2021 Sự gia tăng giá than đá đã làm cho Thiên sư mất hơn một triệu động yuka vào nửa đầu năm, và cải cách giá điện của quân đoàn sẽ giúp tăng thu

The company of the evening of July 10, Thiên sư energy (6000509) đã tiết lộ dự báo trình diễn ra trong nửa năm 2022. The company would assistant to gain of-444 triệu yuan in the first half of the year, depressing a unnet lợi nhuận of-44 triệu yuan. Trong khoảng thời gian đó năm ngoái, lợi nhuận lưới của công ty là 139 triệu yuan, và lãi suất lưới được thu thập là 104 triệu yuan. 2Yeah; Description Thiên s ư Năng bảo rằng giá than vẫn còn ở mức độ tương đối cao trong nửa đầu của 2022, và giá bán điện không thể bao gồm các chi phí điện, dẫn đến sự giảm sút khả năng của công ty trong suốt thời gian báo cáo. Hơn nữa, trong nửa đầu năm nay, công ty có khoảng một triệu rưỡi Dư thừa không lặp lại, chủ yếu là thu nhập trợ cấp chính phủ của công ty và bán những ngôi nhà không hoạt động và các thu nhập cố định khác trong nửa đầu tiên của 2022. Description thứ nhất, chủ động thúc đẩy một cải cách thị trường giá điện và giải quyết thiệt hại của công ty do s ự không phù hợp giữa giá và giá điện. Thứ haiXsmb 7/3/2021, mở rộng thị trường hơi nước công nghiệp, tăng giá của hơi nước công nghiệp, và thu nhập của hơi nước công nghiệp tăng đáng kể từng năm. Thứ ba, vì giá than tăng lên, công ty mở rộng nguồn than, đàm phán giá trị ưu tiên, tăng cường quản lý nội bộ, khai hỏa than có giá trị hợp lý, giảm tiêu thụ than đá, và tăng dần mức độ quản lý than đá tinh vi. Thứ tư, nhờ phát triển kỹ thuật, thay đổi kỹ thuật các thiết bị tạo năng lượng, sưởi ấm, truyền điện và chuyển hóa, giảm tiêu thụ than, mất nhiệt,Xổ số Vĩnh Phúc mất đường dây và các nguồn năng lượng khác, để đạt được mục đích tiết kiệm chi phí và tăng hiệu quả. Description Trong cơ chế tạo giá điện, các tác động đột biến của ngành công nghiệp than và điện đã tồn tại lâu lắm rồi. Năm ngoái, dựa trên s ự gia tăng giá than, các công ty than thường đạt được mức độ cao, như lợi nhuận lưới lợi lớn hơn 50tỉ yuan của Trung Quốc Thần Rồng. Tuy nhiên, những công ty được liệt kê chính của năm nhóm nguồn năng lượng đều chuyển từ lợi nhuận thành lỗ, với một sự mất mát hoàn to àn của gần 75tỉ yuan. Description The phóng viên chú ý rằng Thiên sư năng lượng cũng đã đề cập đến rủi ro kinh doanh do sự gia tăng giá than. Công ty tin rằng ở 2022, toàn bộ giá của thị trường than đá trong gia đình nằm trên một mức độ tương đối cao, và kinh doanh năng lượng nhiệt cũng sẽ vẫn phải chịu rủi ro cao. Tổ chức dự định giảm chi phí và tăng hiệu quả bằng cách đàm phán giá ưu tiên cho các khách hàng chủ chốt, tiết kiệm năng lượng và thay đổi bảo vệ môi trường và các biện pháp khác. Description Trên thực tế, vì sự mâu thuẫn lâu dài giữa than và điện, quốc gia đã chú ý đến vấn đề này. Tại buổi họp của Ủy ban Quốc gia vào cuối năm ngoái, đã được làm rõ rằng khoảng cách dao động của giá điện thị trường giao dịch sẽ được điều chỉnh không quá mười trời và không bao nhiêu lần cuối cùng, và sẽ được thực hiện các điều chỉnh được phân loại. Description Trong khi tiết lộ thông báo hiệu suất trước tổn thất hàng năm, Thiên s ư cũng tiết lộ một thông báo rằng công ty nhận được một văn bản từ Ủy ban Phát triển và Cải cách Đoàn và Chiến dịch đoàn quân và thông báo của Ủy ban Cải tạo về việc thông báo về giá điện truyền và phân phối (Trial) của bộ lưới phân thứ tám từ 2022 tới 2025 (ở đây gọi là thông báo). Description Tờ ghi chú này ghi rằng chúng ta nên chủ động thúc đẩy cải cách giá điện lưới. trong báo cáo hàng tháng về việc bán điện tại chế độ vận chuyển trực tiếp của Trung tâm trao đổi sức mạnh Xing. Đối với những ai tham gia vào các giao dịch của thị trường điện chính Xingjian, thì chợ giá lưới được hình thành bởi người dùng hay các công ty bán điện dựa trên thị trường và các công ty sản xuất điện nhờ chợ. Description bức ảnh (0) cùng lúc, làm rõ giá trị truyền tải và phân phối lưới điện. Nếu lưới điện được trao đổi trực tiếp, giá truyền tải và phân phối sẽ được thực hiện theo giá đã được phê chuẩn. Nếu người dùng trong lưới điện tham gia vào các giao dịch của thị trường điện Xingjianging, thì giá truyền và phân phối sẽ được thực hiện theo ý kiến hướng dẫn về việc phát biểu giá phân phối của mạng lưới điện địa phương và mạng phân phối tăng dần. tổng giá phát của mạng lưới phân phối do người dùng gánh chịu, và giá truyền và phân phát của mạng lưới điện thượng nguồn không phải cao hơn giá truyền và phân phối tỉnh hiện nay so với giá của nó trực tiếp với mức điện tương tự. Description Tờ ghi chú này cũng nói rằng cần phải cải thiện cơ chế tạo giá điện, để tiết kiệm năng lượng và giảm tiêu thụ, tăng tỷ lệ tải điện, và giảm giá điện cho các công ty. Đồng thời, kết nối và liên lạc chủ động với mạng lưới điện cao hơn, tranh đấu vì quyền lợi và quyền lợi như chia sẻ các chi phí điện tử cơ bản, và giảm giá tiêu điện của những người dùng điện lực tham gia vào các giao dịch của thị trường sức mạnh Xingjian. Description Thiên s ư Năng bảo rằng giá điện của người dùng cuối cùng đã được kiểm tra qua cuộc trao đổi thị trường về giá điện lưới (bộ phát sóng và phân phối điện) rõ ràng (giá điện tố \