Soi Py Phần mềm cạnh đó đã hoàn thành vòng B+đầu tư chiến lược, và Trung Quốc Unicom, đầu tư đầu tư đầu tư đầu tư sản phẩm khoa học Chennai
Cập Nhật:2022-06-22 08:45    Lượt Xem:148

Soi Py Phần mềm cạnh đó đã hoàn thành vòng B+đầu tư chiến lược, và Trung Quốc Unicom, đầu tư đầu tư đầu tư đầu tư sản phẩm khoa học Chennai

Nó nói ra nó nó nói ra nó nói chuyện săn mây Bắc Kinh, nó nói chuyện xảy ra và nó đã kết thúc cuộc gọi là nội phần phẩm thích chiến đấu B+ The crowd of B+tài chính s ẽ nâng cao cấu trúc cổ phần của công ty. Đồng thời, Trung Quốc Unicom, đầu tư cấu trúc khoa học và công nghệ tương ứng đầu tư, hai bên s ẽ tăng cường quyền lực cho các tổ chức thông tin và kinh doanh tài chính, cộng thêm cho công ty xây dựng công nghiệp và hoạt động tiêu chuẩn. Tập đoàn đầu tư của Unicom là một quỹ đầu tư công nghiệp dưới nền tảng vốn tư Unicom, đầu tư của nó chủ yếu hướng đầu tư của các công ty với cấu trúc hợp tác và bổ sung mãn trong các mối liên hệ lớn, hệ thống vi tính lớn, dữ liệu lớnSoi Py, ứng dụng lớn và an ninh lớn liên quan tới các công ty phát sóng thông tin. Đấu trường đầu tư: Chennai Science and Technology Innovation group is a science and Technology Innovation investment group, established by Chengdu municipality government. Tập trung vào lĩnh vực phát triển khoa học và công nghệ và nền kinh tế mới, công ty tập trung vào các dự án khoa học và công nghệ cứng rắn, các dự án chuyển đổi kỹ thuật nguyên bản lớn ở các trường cao và trường đại học, các platform lớn của tiến trình phát triển nghệ thuật với nguồn phát triển tiên tiến toàn cầu, và các công ty thắt trong chuỗi công nghiệp với giá trị biến đổi thành đạt khoa học và công nghệ. Sử dụng một phần mềm như hệ điều hành an toàn, hệ thống màn hình đám mây an toàn, hệ thống container, hệ thống phân phát, dàn xếp tập tin, chương trình quản lý bán kính, một chương trình dữ liệu lớn, hệ thống xác thực tin cậy, phần mềm giám sát vật chủ mạng, phần mềm có khả năng cao, phần mềm xử lý ứng dụng cửa sổ, v.v. Người sử dụng nó nằm trong những lĩnh vực trọng yếu như điện lực, chính phủ, tài chính, đường sắt, viễn thông, v. Nó đã trở thành nền tảng vững chắc cho việc xây dựng thông tin của nền công nghiệp quốc gia trên diện rộng. Trước đó, phần mềm Rende đã hoàn thành hai vòng tài trợ chiến lược, A và B, và đã giới thiệu các công ty trung ương và các quỹ nền công nghiệp, như CDO, đầu tư chuyển hóa và nâng cấp, State Grid, Trung Quốc Southern Power Lưới, Three Gorges, Trung Quốc độc lập xây dựng, Shenzhen Venture Capital, và Jiasu đầu tư. Description