Mơ Thấy Kiến Đánh Con Gì Ngốc ạ, cổ đông chủ quản lý sinh thái Meishang, đã trao đổi 2.1 triệu cổ phiếu để đảm bảo cam kết
Cập Nhật:2022-06-21 08:29    Lượt Xem:96

Mơ Thấy Kiến Đánh Con Gì Ngốc ạ, cổ đông chủ quản lý sinh thái Meishang, đã trao đổi 2.1 triệu cổ phiếu để đảm bảo cam kết

Vào tháng Tư 2, wangytingian, cổ đông chủ của Meishag Ecology (chứng khoán code: 300995) đã cam kết 2.1 triệu cổ phiếu để thanh to án cho khoản bảo đảm cam kết. Description Description The Pledged cổ phiếu là 2 Tháng TưMơ Thấy Kiến Đánh Con Gì, 2021 cho ngày phát hành cam kết Description Theo thông báo nàyMơ Thấy Kiến Đánh Con Gì, wangyinga từng sở hữu cổ phần phần tại bộ phận tại bộ phận tại công ty, kế to án cho bộ phận cổ phần của công ty trong bộ phận 29.84 Tập thể được tuyên bố bằng cổ phiếu 99360, tính toán của 99999.97 cổ phần của công ty và 29.88 bộ phận cổ phiếu tổng hợp của công ty. Description Chứng suất dự báo của \ Theo dữ liệu của

goubei Description Không, không. Description