Tham Khảo Xổ Số Đà Nẵng Rượu vị nước sốt vàng khổng lồ sẽ phát tán bộ sưu tập kỹ thuật số đầu tiên.
Cập Nhật:2022-06-20 09:13    Lượt Xem:191

Tham Khảo Xổ Số Đà Nẵng Rượu vị nước sốt vàng khổng lồ sẽ phát tán bộ sưu tập kỹ thuật số đầu tiên.

Vào tháng Sáu 10, rượu vang sốt vàng, một nhãn hiệu Baijiu dưới một nhóm khổng lồ, công bố ngày hôm nay là nó đã mở một bộ sưu tập số giới hạn đầu tiên, với một tổng hợp các phiên bản độc quyền 33 và xuất bản 28. Có tin đồn rằng mẻ đầu tiên của các bộ sưu tập nước sốt vàng sẽ không được bán công khaiTham Khảo Xổ Số Đà Nẵng, nhưng sẽ chỉ được giao cho những nhà tài trợ mơ ước những người đã ủng hộ sâu sắc sự phát triển của việc buôn bán rượu vang vàng và cùng nhau phát triển. Nó được giải quyết rằngTham Khảo Xổ Số Đà Nẵng, ở đầu năm nay, có một tin từ tín hiệu trên mạng, rằng Khán Hàng hi vọng rằng một bộ kế hoạch to àn bộ động của nhóc người khổng lồ, và chúng ta cần năm Dễ dàng trả lời câu hỏi của các nhà đầu tư, mạng lưới khổng lồ, một công ty được liệt kê của tổ chức khổng lồ, cũng nói rằng công ty rất quan trọng với xu hướng của meta-human và những cơ hội nó mang đến cho ngành công nghiệp trò chơi, đã xác định các meta-vũ trụ là một trong những phương hướng bố trí lâu dài, và đã thành lập một đội nghiên cứu và phát triển để tiến hành nghiên cứu và thăm dò dần. The giant group also tiết lộ rằng nó s ẽ tiếp tục đào tạo Vịnh Xuân Trung Quốc trong tương lai, thăm dò đường lối nâng cấp kỹ thuật số và thừa kế văn hóa Baijiu, và sau đó dự định sẽ mở nhiều bộ sưu tập kỹ thuật số hơn với các quyền hạn độc quyền như phiên bản chữ ký của Shi Nhạc Châu, và bắt đầu sự hợp tác sâu sắc giữa rượu vang vàng và nhiều phần trong kinh doanh của nhóm người khổng lồ, hòa nhập các nguồn tài nguyên thuận, và tăng thêm giá trị nhãn hiệu của rượu vang vàng dưới quyền khoa học và công nghệ của nhóm. Description