Nhà Cái Miền Bắc Cảnh sát ở Anjui, Thượng Hải và Chiết Giang đều tìm cô ấy. Chuyện gì vậy?
Cập Nhật:2022-06-20 08:35    Lượt Xem:92

Nhà Cái Miền Bắc Cảnh sát ở Anjui, Thượng Hải và Chiết Giang đều tìm cô ấy. Chuyện gì vậy?

Chạy! Cảnh sát LA! A! A! Châu! Cảnh sát! A! Châu! HangChâu Xiaoan Guali 2địa-tinh; Ngày gần đây, Cô Châu Á

0}người làm việc ở Xiaoan, HangChâu, Tỉnh Chiết Giang, nhận được ba cuộc gọi liên tiếp từ cảnh sát

Một số nói cô ấy có liên quan đến vụ án, và một số nói cô ấy bị lừa

Ai tôi nên tin? Dừng lại! chúng cũng kết nối với một trong số chúng! Một ngày thángNhà Cái Miền Bắc, Cô Châu Châu đã nhận được cuộc gọi của cảnh sát! Một ngày hôm nay! Một lần nữa! Cô gái yêu cầu cô ấy! Một lần nữa! Cô Châu đã nhận cuộc gọi của cảnh sát tại Fuyang, yêu cô ấy, người tự nhận là cô ấy cùng quê Yêu cầu rằng ai đó đã dùng thẻ ID của cô ấy để yêu cầu thẻ ngân hàng cho một thẻ thẻ của ngân hàng (1 thì thì thì thì thì thì thì thì thì thì thì thì thì huh huh huh huh huh huh huh, và yêu cầu cô Châu cô ấy hợp tác với cuộc điều tra thì ra rằng một người đã s ử dụng thẻ thẻ ID của cô ấy để yêu cầu một người dùng thẻ thẻ ngân hàng cho thẻ ngân hàng cho phép thực hiện những hành động bất hợp pháp (1 thì thì thì thì thì thì thì huh huh huh, yêu cầu cô Châu cô Châu cô ấy có thể hợp tác tác với cuộc gọi của cô ấy cho cuộc điều tra của cảnh cảnh sát đêm đêm đêm đêm này (ngày hôm nay Mũ Mũ Mũ Mũ Mũ Mũ Mũ Mũ Mũ Mũ Mũ Mũ Mũ Mũ Mũ Mũ Mũ Mũ Mũ Mũ Mũ Mũ Mũ Mũ Mũ Mũ Mũ Mũ Mũ Mũ Mũ Mũ Mũ Mũ Mũ Mũ Mũ Mũ Mũ Mũ Mũ Mũ Mũ Mũ Mũ Mũ Mũ Mũ Bài Bài Bài Bài A lô Nhìn thấy một người mặc đồng phục cảnh s át

0} trong video, Ms. Zhou

0 Từng nghi ngờ

tác giả ngay lập tức ra cô ta

{}9651; ảnh chụp của cô Châu nói chuyện với cảnh sát Thượng Hải Khi lá bài ngân hàng và các thông t in khác

.0 Từng cuộc gọi khác đến

.the other party said it was the Police of Guali Police station in Xiaoan, HangChâu, Trịnh Châu

.0} and suggested that she could find fraud

.0} don't believe it! Không được phẫu thuật! Khi chúng ta đến đây! Ba cuộc gọi liên tiếp của cảnh sát nhầm lẫn Cô Châu Á The

cảnh sát thực sự đã đến hiện trường Nhà Cái Miền Bắc

.0}kịp lúc tố cáo thủ tục lừa đảo

{}sớm} Cảnh s át Hàn Châu Á, Cảnh sát Hàn Châu! 2 cảnh sát đã tìm thấy Cô Châu Á! 1 Từng Từng Từng Cảnh sát! Cảnh sát đã nhìn cảnh sát phía trước cô ấy! 1 Từng Từng ghi ghi nhớ rằng cảnh sát mặc đồng phục cảnh sát! 1 Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng, Từng, Từng, Từng, Từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng, từng Nó xảy ra rằng cảnh sát Guali đã nhận lời cảnh sát và nó có thể gặp phản loạn lửa! 1̣ng đâ đẩy nó ngay lập đầu hết cái cơ hộp lửa điểm chống gian điện thoại Ngay lập t ức đình chỉ hoạt động! 1 d. 0! đã tiết kiệm được nhiều hơn 8000 yuan trong tài khoản! 1 Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng, nhờ đến đúng lúc! Nếu không, tôi không biết phải t in vào ai! 1 Từng Từng Từng d. Cô Châu, vẫn còn sợ liên tục! 1 Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng, từng cảm ơn cảnh sát! 1! 2darr; 2darr. Dừng lại! Các cơ quan công an, tòa án và tòa án sẽ không xử lý các vụ án qua điện thoại, QQ, wechat và các công cụ xã hội khác. Dừng lại Các cơ quan an ninh xã hội, tòa án và tòa án sẽ không yêu cầu nạn nhân cung cấp thẻ ngân hàng, mật khẩu, mã kiểm tra và thông tin khác qua điện thoại hay Internet, và không dễ dàng tiết lộ thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng. Dừng lại! Các cơ quan an ninh xã hội, tòa án và tòa án không có những cái gọi là tài khoản an to àn, và không chuyển tiền cho người lạ theo ý muốn. Dừng lại Trong trường hợp lừa đảo tương tự, anh có thể gọi 9610 theo thời gian. Description