Thống Kê Cầu Về Cả Cặp Thông báo về hệ thống trong suốt vòng pháp luật: Quang Đông Đức chiếm ưu tiên ở tòa án cao, tòa án người trung gian và tòa án gốc.
Cập Nhật:2022-06-19 07:52    Lượt Xem:55

Thống Kê Cầu Về Cả Cặp Thông báo về hệ thống trong suốt vòng pháp luật: Quang Đông Đức chiếm ưu tiên ở tòa án cao, tòa án người trung gian và tòa án gốc.

The Institute of law of the Chinese Academy of Social Sciences và the social science lit Press news in cooperation chứa the 2022 Blue book on the ổn định luật and the parlias on the development of the state of Law in China in Bắc Kinh, and published the report on China's prothẩm al transparent chỉ (2021). Đây là năm thứ mười liên tiếp mà đã có một đánh giá của người khác về sự cởi mở của các tòa án trên khắp đất nước (phạm vi của đánh giá không bao gồm Hong Kong, Macao và Đài Loan, cùng một năm sau). Tập đoàn dự án của dự án về dự án nghiên cứu về dự án nghiên cứu về dự án nghiên cứu về hệ thống luật pháp của Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc đã tiến hành đánh giá về căn cứ tính trong suốt của các tòa án quốc gia tập trung vào năm khía cạnh: tiết lộ thông tin về các vụ xử án, tiết lộ thông tin về xét xử, tiết lộ thông tin về hành xử, tiết lộ dữ liệu pháp lý và tiết lộ thông tin về cải cách pháp. Các chỉ số đánh giá ở 2021 là phù hợp với số ở 2020. Có năm nhân tố chính, như là, tiết lộ thông tin về phiên tòa (20 Name), tiết lộ thông tin về thực thi (30=)), tiết lộ thông tin về thực thi (20 Name), tiết lộ dữ liệu pháp lý (15=) và tiết lộ thông tin về cải cách thức tòa án (15=) Theo đánh giá này, thì mười tòa án cao nằm hàng đầu là: Guangdong High Court, Shandong High court, Jilin High courtThống Kê Cầu Về Cả Cặp, Sichuan High court, Giang su High court, Yunnan High court, Chiết Giang High court, Hainan High court, Bắc Kinh và Guangxi high court. The top 10 terminal hầu tòa in

11}0: Quảng Châu trung cung cung người, Nam Kinh Giao thông tòa án nhân dân, Thâm Quyến cung cung cấp người tại cung, Thẩm Quyến cung cấp trung ương, Thanh Dao cung cung cấp người trung ương, Jilin cung cung cấp người tại tòa án treo cổ, Lý Tiểu nhân viên tại Hán Thành Đức Một trong những tòa án đặc biệt, s ố mười là: Tòa án người dân ở vùng New York Chongqing (vùng tự do), tòa án người dân ở Nam Kinh Viên Viên Tự Do, Quảng Châu, tòa án mạng người dân, nhà tư pháp Hạ Hầu phủ phủ phủ phủ phủ phủ phủ Quý, Hạ Chí Bang Bang Bang, Hạ viện, Hạ viện, Hạ viện, Hạ viện, Hạ viện, Hạ viện, Hạ viện, Hạ viện, thay đổi tên là quan tòa án mạng, Thị trường Thanh Đông Kinh Thánh Phát The top 10 basket are: Futian District People's Court of Shenzhen, Guangdong Province, Ningjian district people's Court of Songyuan, Jilin Province, Yuhanging District People Court of HangChâu, Zhđu Province, Yuyang District People Court of Changchun, Jilin Province, Yanji City People's Court of Jilin Province, Yidu City People's Court of Trịnh Province, Golmud City of Thanh Minh Province, Yuriatin District People's of Guantanamo, Yuriatin Hội đồng Nhân dân Haiti City, tỉnh Hạ Bì, tỉnh Nhân dân Triều Tiên. Nó được hiểu rằng số đồng kiểm soát ở 2021 là một trong số thứ đó hơn đó ở 2020, đó là phiên tòa triều tàu tài Mục tiêu đánh giá ở 2021 là: tòa án cao ở tất cả các tỉnh (các vùng tự động và các đô thị trực tiếp thuộc chính phủ) và bộ phận s ản xuất và xây dựng của bộ phận tự trị trường cao cấp (toàn bộ các tòa án cao Xingjianging Uygur) Các tòa án phân cấp ở các thành phố lớn hơn Ba tòa án tài sản trí tuệ ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu; Ba tòa án mạng tại Bắc Kinh, Hàng Châu và Quảng Châu; Công ty Nhân dân Nansha thuộc huyện of Guangdong phi công tự do Trade Zone, Shenzhen Qianhai cooperation Zone People toà, Zhuhai Hengqin New area People court, Sichuan là phi công Tự do thương khu vực Con người và Trương Kỳ phi công Vùng Tự do thương mại Vùng Đất Nhân dân (5 hầu tòa án tổng hợp) Tòa tài chính Bắc Kinh, Tòa tài chính Thượng Hải Các tòa án chung cư 124 (vì không có các trang web của 7, tòa án 117 thực sự tham gia cấp chỉ mục). Trong các nhu cầu thống kê, có cả khu vực tam quyền sở hữu trí tuệ, các tòa án mạng, các tòa án vùng thương mại tự do và tài chính, được gọi là các tòa án chuyên biệt. The jury open platform involved in the

include the portal website, probleal open website, prothẩm al service website, China phiên tòa đào tạo thông tin open website, microblog and wechat platform of the judging stuff. Thời gian thu thập dữ liệu là từ tháng Sáu 20, 2021-November 30, 2021. Thêm vào đó, đội chuyên nghiệp dự án tiếp tục truy cập danh s ách các tài liệu án 2699, gồm cả tòa án Nhân dân tối cao từ tháng giêng đến tháng Chín 30, 2021, thông tin về 6008408 các tài liệu không online, thời gian sản xuất và thời gian online của các tài liệu tòa án bên trên, và phân tích tỷ lệ các tài liệu chuẩn online. Description