Bang Thong Ke Hai So Cuoi Giai Dac Biet error_code:58003 error_msg:service invalid
Cập Nhật:2022-06-08 07:40    Lượt Xem:132

Bang Thong Ke Hai So Cuoi Giai Dac Biet error_code:58003 error_msg:service invalid

Ah. Tín hiệu có thể đến từ một ngôi sao cách 1800 ánh sáng. The 2MAS 198982-240123 của Nhân Mã, wow! Tín hiệu từ ngôi sao này? Vào tháng Tám 15, 1977Bang Thong Ke Hai So Cuoi Giai Dac Biet, 45 năm trước, khi cái kính thiên văn radio tai lớn của trường Đại học bang Ohio đang theo dõi sóng radio từ vũ trụ, nó nhận được một tín hiệu bất thường với khoảng thời gian dài 1 phút và 12 giây trong dải tần số phóng xạ hydro, là 1420.405ri MHz. Nhà thiên văn phòng trà Jerry Ehman nhào lộn tờ báo in bằng bút và viết \